De Stichting Belmonte Arboretum kiest ervoor om met een groep vrijwilligers aan het werk te gaan. Vrijwilligers kunnen worden ingezet op verschillende terreinen en zijn daarnaast de beste ambassadeurs voor onze tuin!

 

Soorten vrijwilligers

 

Op verschillende gebieden kunnen vrijwilligers worden ingezet. In eerste instantie zoeken we nu vrijwilligers waarbij de nadruk ligt op het onderhoud van de tuin.

Het dagelijkse onderhoud aan de tuin waarbij gestreefd wordt naar een vaste groep mensen die op een vaste dag van de week onder begeleiding werkzaamheden in de tuin uitvoeren. Het zijn daarbij vooral werkzaamheden (schoffelen/opruimen, snoeien, beregenen, bosvakken omvormen, klussen en eventueel prullenbakken legen) die aanvullend op het dagelijkse onderhoud door de hovenier zijn en die daarmee kwaliteit verhogend werken.
Wilt u meer weten over het werken in de tuin, stuur dan een e-mail aan: vrijwillig@belmontearboretum.nl

 

BELMONTE ARBORETUM ZOEKT HANDJES


De Stichting Belmonte Arboretum beschikt sinds kort over een pagodetent, die bij bepaalde gelegenheden, zoals bijvoorbeeld een huwelijk in het park, wordt verhuurd. De opbrengst daarvan komt ten goede aan het beheer van het park. Nu worden mensen gezocht, die als vrijwilliger letterlijk hand- en spandiensten willen verlenen bij het opzetten en neerhalen van de tent. Kost per keer ongeveer anderhalf uur. Naar verwachting zal dat zo`n tien keer per jaar zijn. Interesse? Mail naar info@belmontearboretum.nl