Het Belmonte Arboretum verdient uw steun!

Met een gift aan het Fonds Belmonte Arboretum draagt u bij aan het beheer en behoud van het Belmonte Arboretum. Met uw steun kunnen we (nog) meer doen om deze prachtige plek en de unieke collecties te behouden.

Doneer direct via het Fonds Belmonte Arboretum, een fonds op naam van het Wageningen Universiteits  Fonds. De donaties aan het fonds komen ten goede aan de Stichting Belmonte Arboretum die de tuin beheert. Naast de steun van de universiteit en het Gelders Landschap zijn particuliere donaties via het fonds heel belangrijk voor de stichting.


Bankgegevens
WUF- Fonds Belmonte Arboretum
NL29 ABNA 0430 409 699
Te Wageningen


Meer informatie over het fonds is te vinden op de website www.wageningenuniversiteitsfonds.nl\belmonte. Hier kunt u ook veilig en gemakkelijk online doneren.