De Stichting Nationale Plantencollectie (SNP) is ontstaan in 1988, uit een uniek samenwerkingsverband van botanische tuinen: 'Stichting Nederlandse Plantentuinen'.

Toen in 1998 de Vereniging NVBT werd opgericht, veranderde de naam van de SNP in 'Stichting Nationale Plantencollectie'. Hiermee wordt het doel van de Stichting beter aangegeven: 'het bewaren en onderhouden, het onderling afstemmen en coördineren van de Nationale Plantencollectie'.
 

Een groot deel van de collecties van het Belmonte Arboretum maken deel uit van de Nationale Plantencollectie (NP), die een groot aantal, wetenschappelijk verantwoord beheerde verzamelingen van levende planten omvat. Het gaat daarbij om plantencollecties die voor Nederland voor onderzoek en onderwijs, cultuurhistorisch of in maatschappelijk opzicht van bijzondere waarde zijn.

Alle NP-collecties worden door botanische tuinen beheerd en vallen onder de Stichting Nationale Plantencollectie. Collecties in het Belmonte Arboretum die onder de NP vallen zijn ondermeer het geslacht Rhododendron en de Rozenfamilie met als belangrijke vertegenwoordigers de Rozen, Sierkersen, Sierappels, Sierperen, Meidoorns en Lijsterbessen. Dit zijn alle bomen en heesters die dus rijk vertegenwoordigd zijn in het Arboretum op de Wageningse Berg.
 

Vindt een plant in onze tuin:

belmonte.arboretumexplorer.org